Rzetelna Firma by Sawel

Aktualności

Smart Terminal

Smart Terminal EN7-SO2T

Automatyczny pomiar temperatury ciała i wykrywanie braku maseczki na twarzy
Jego działanie wyróżnia się wieloma zaletami:
- oszczędnością czasu
- wysoką wydajnością
- dokładnością pomiaru – różnica maksymalnie do 0,3 stopni Celsjusza,
- funkcją liczenia osób przechodzących przez bramkę
- łatwym w obsłudze oprogramowaniem

Satel

Firma SAWEL posiada status Autoryzowanego Dystrybutora firmy Satel

SATEL jest producentem najwyższej jakości urządzeń elektronicznych. Gama produktów firmy SATEL obejmuje przede wszystkim centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki, stacje monitorujące, sterowniki radiowe, dzielniki ekranu oraz zasilacze buforowe.

Więcej informacji na stronie www.satel.pl

NOWOŚĆ

NICE PARK - SYSTEMY PARKINGOWE

W celu uzupełnienia możliwości całkowitej kontroli wjazdów kolejnym krokiem firmy Nice po wprowadzeniu do oferty nowej generacji szlabanów z rodziny Bar jest wdrożenie kompleksowych SYSTEMÓW PARKINGOWYCH. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do uzupełnienia oferty.

NicePark – kontrola, wygoda, zysk
System parkingowy to nie tylko wygoda i gwarancja kontroli wjazdu i wyjazdu na parking, ale przede wszystkim narzędzie, które pozwala generować przychody. Według branżowych szacunków, przy sporym natężeniu ruchu parking może generować przychody na poziomie powyżej 15 tys. zł miesięcznie. Szacuje się również, że ze względu na rosnącą liczbę samochodów, w Polsce w najbliższych latach zacznie brakować miejsc parkingowych. Wprowadzenie do oferty systemów NicePark to również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony Partnerów Handlowych, a także wzrost liczby samochodów w Polsce oraz stale zwiększającą się wymaganą powierzchnię parkingową. Do najatrakcyjniejszych lokalizacji pod parking zalicza się w Polsce centra miast, kurorty bądź okolice atrakcji turystycznych, centrów handlowych, targowisk czy bazarów. Potrzeba kontroli parkingowej dotyczy nie tylko nadzoru strefy bezpłatnej, ale także strefy płatnej (a w jej przypadku rodzącego się potencjału inwestycyjnego).

systemy parkingowe

NicePark - zestawy gotowe do montażu

W ofercie systemów parkingowych Nice wyróżnione zostały podstawowe zestawy. Każdy z nich składa się co najmniej z terminala wjazdowego oraz szlabanu z rodziny Bar. Niezbędnym elementem systemu jest także serwer z oprogramowaniem PARK SOFT. Wszystkie pozostałe elementy zestawów można dowolnie modyfikować, uzyskując unikatowe konfiguracje.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo!
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy poinformować naszych kontrahentów o sposobie i celu, w jakim Sawel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przetwarza dane osobowe, przekazując do Państwa wiadomości treść podstawowej klauzuli informacyjnej Sawel Sp. z o.o. SK.:

1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana/Panią będącego/będącą Podmiotem danych jest Sawel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lwowska 83, 35-301 Rzeszów, NIP 8133142915, dane kontaktowe: telefon 17 857 80 60, email sawel@sawel.com.pl
2. Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonania umowy, zapewnienia funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenia prośby o kontakt, reklamacji, zapisania na szkolenia i prezentacje, złożenia CV, umożliwienia dokonania płatności oraz celach marketingowych.
4. Dane osobowe Podmiotu danych zostaną udostępnione tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie prawa w celu realizacji zamówienia.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu sprzeciwu.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do swoich danych,
b. sprostowania swoich danych,
c. przeniesienia swoich danych,
d. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
9. Podanie przez Panią/Pana informacji dotyczącej danych osobowych, jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów wymienionych w punkcie 3. niniejszego dokumentu.
10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

 
 
Aktualności | Dla partnerów | O firmie | Kontakt | Strona główna
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83
tel.: (017) 857 80 60, (017) 85 77 980
fax: (017) 85 77 999
e-mail: sawel@sawel.com.pl, www.sawel.com.pl
Realizacja SAWEL 2015